کانادا همواره در تلاش بوده تا اثر خود بعنوان یک کشور قدرتمند در سراسر جهان بویژه در حوزه فرهنگی و اقتصادی را حفظ کند و به این منظور به جذب جوامع فرانسوی زبان یا فرانکوفون ها  (francophone)روی آورده است.

در حال حاضر 274 میلیون نفر در سراسر جهان فرانسوی زبان هستند که از این تعداد 7.4 میلیون نفر آنها در کانادا زندگی می کنند.

حالا کانادا درصدد است که با سیاست های انبوه و بدون نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) ، جمعیت فرانسوی زبان خارج از کبک را افزایش دهد. طبق برنامه ی مشترک دولت های فدرال-استانی، تا سال 2023، 4.4% از کل مهاجرانی که خارج از کبک ساکن هستند، فرانسوی زبان خواهند بود.

بودجه دولت برای زبان های رسمی در سالهای 2018 تا 2023، 2.7 میلیارد دلار تعیین شده است.

فراکوفون ها، این فرصت را از دست ندهید.

نوا علمی | وکیل مهاجرت

تلفن:+1 647.979.7068
ایمیل: immigration@navaelmilawyer.com

درباره من