کسب و کار جدید راه اندازی کنید

اگر شما خواهان راه اندازی یک تجارت در کانادا به وسیله تجربه مدیریتی خود و یا سرمایه‌ی لازم برای راه‌اندازی یک تجارت و یا حتی دارای مهارت خاصی هستید؛ میتوانید از این طریق اقدام کرده و به وسیله ما اجازه کار در کشور کانادا را بدست آورید و ما پس از یک تا دو سال از تجارت شما برای گرفتن اقامت دائم‌‌تان اقدام خواهیم کرد. تجارت شما در این روش باید هنگام درخواست مجوز کار، در آغاز مرحله‌ی راه‌اندازی ویا کاملاً آماده و فعال باشد.