مهاجرت از طریق تحصیل

آنچه باید انجام دهیم ----------------------------------

 • فراتر از تحصیلات و سوابق حرفه ای خود قرار بگیرید

 • اهداف بلند مدت خود را تعیین کنید

 • کمک به انتخاب بهترین کالج‌ها و دانشگاه‌ها

 • کمک به انتخاب بهترین برنامه و اخذ نامه‌ی پذیرش

 • اخذ اجازه‌ی تحصیل برای شما

 • اخذ اجازه‌ی کار برای همسر

 • اخذ اجازه‌ی تحصیل برای فرزندان

 • کمک به شما در پیداکردن محل سکونت و افتتاح حساب بانکی و اخذ گواهینامه‌ی رانندگی

 • تماس با یک شبکه‌ی کامل از افراد و متخصصان برای کمک به مهاجرت موفقیت‌آمیز شما برای پیوستن هرچه عالی‌تر به کشور کانادا قبل، حین و بعد از آن

  انتخاب یک برنامه تحصیلی متناسب با شما، برای موفقیت در اخذ مهاجرت از این طریق، بسیار پراهمیت است. ما با برقراری ارتباط با مشاوران آموزش و پرورش، در انتخاب برنامه‌ها و مدارس مناسب شما به طور خاص و متناسب با نیازهای شما و مطابق با شرایط مهاجرت کمک می‌کنیم. پس از فارغ التحصیلی ، اجازه کار دریافت خواهید کرد. بسته به استان محل تحصیل و سایر عواملی مانند سن، مهارت‌های زبانی، تجربیات کار در گذشته، قادر خواهید بود، خیلی زود پس از فارغ التحصیلی خود برای اخذ اقامت دائم اقدام کنید.