استخدام متخصصان از اروپا، آمریکا، مکزیک، شیلی، پرو، کلمبیا و کره جنوبی

طبق توافق نامه‌های تجاری خاصی که کشور کانادا با کشو‌رهای دیگر منعقد کرده است؛ شرکت‌های کانادایی می‌توانند؛ متخصصان، پیمانکاران، کارمندان و صاحبان مشاغل آزاد خاص را استخدام ‌نمایند