استخدام فرانسه زبانان

در کشوری دو زبانه مثل کانادا که یکی از اهداف آن، افزایش جمعیت افرادی است، که فرانسه زبان هستند؛ دانستن زبان فرانسه یک دارایی فوق‌العاده محسوب می‌شود. در تمام استان‌های کانادا برنامه‌های فراوان و ویژه‌ای برای مهاجران موقت و دائم فرانسه زبان وجود دارد و به آن‌ها کمک می‌کند.