مهاجرت از طریق کسب تابعیت

اگر در مدت 5 سال گذشته در کانادا حداقل 1095 روز ( 3 سال) در آنجا حضور فیزیکی داشته‌ باشید، ممکن است واجد شرایط درخواست تابعیت کانادا باشید.

مزایای داشتن گذرنامه‌ی کانادا

  • سفر به 168 کشور بدون ویزا یا به همراه آن
  • داشتن حق رأی
  • دسترسی به همه مشاغل
  • عدم نیاز به ماندن در کانادا برای حفظ گذرنامه
  • حق انتقال به فرزندان