کارآفرینان/ سرمایه‌گذاران

آنچه که باید انجام دهیم -----------------------------------------------

  • راه‌کار‌های حقوقی
  • برنامه تجاری
  • جستجوی مکان
  • مشارکت
  • مالیات
  • امور مالی
  • بازار یابی

ویزای استارت-آپ

اقدام به افتتاح شعبه در کانادا

کسب و کار جدید راه اندازی کنید

کسب تابعیت به وسیله سرمایه گذاری