کسب تابعیت به وسیله سرمایه گذاری

با سرمایه گذاری می‌توانید اقامت دائم کانادا و یا تابعیت این کشور را فقط در عرض چند ماه به دست آورید، بسته به اینکه اولویت‌های شما چه چیزی باشد ( ویزای مسافرتی رایگان، تحصیل فرزندان خود، فرصت‌های سرمایه گذاری، تعادل و ثبات اقتصادی و سیاسی، مزایای مالیاتی) ما می‌توانیم گزینه‌های موجود برای شما را چه در داخل کانادا و چه در خارج، ترسیم نماییم.