جذب کاربلدان جوان

18 تا 35 ساله

تجربه نشان می‌دهد شهروندان 18 تا 35 ساله بسیاری از کشو‌ها طبق این برنامه می‌توانند برای بازدید یا کارکردن به کانادا بیایند.

  • تحت عنوان ویزاهای تعطیلات کاری متقاضی مهاجرت مطابق این برنامه، برای درخواست نیاز به پیشنهاد شغلی ندارد.
  • تحت گروه متخصصان جوان، متقاضی قبل از درخواست نیاز به پیشنهاد شغلی دارد

این برنامه به صورت آنلاین انجام می‌شود و پس از صدور نامه‌ی پیش تصویب، مجوز کار هنگام ورود به کانادا در فرودگاه / مرز تحویل داده میشود.