استخدام رشته‌ی فنی مهندسیIT

بسته به این که یک شخص کاربلد در این زمینه در کجا کار کند و حقوق آن چقدر باشد، طیف گسترده‌ای از برنامه های مهاجرتی متنوع، برای این رشته و شاخه های مربوط به آن وجود دارد. مجوز کار می‌تواند به طور مستقیم در مرز صادر شود یا در برخی موارد، فقط در عرض 2 هفته به آن رسیدگی می‌شود.

موقعیت‌های واجد شرایط برای مهاجرت از این طریق شامل: مدیر نرم افزار، مهندس کامپیوتر، تحلیلگر اطلاعات سیستم، تکنسین شبکه‌های کامپیوتری، طراح، برنامه نویس، و توسعه‌دهنده وب می‌باشند.