مهاجرت از طریق داشتن اجازه کار

آنچه انجام می دهیم -----------------------------------------------

  • پیدا کردن بهترین گزینه مهاجرت و همقدم شدن با کارفرمایان و استعدادهای خارجی
  • جمع‌آوری تمام مستندات و مدارک مورد نیاز
  • تهیه‌ی پیش‌نویس پیشنهادات شغلی و اخذ نامه‌های قبولی استخدام
  • تکمیل اجازه‌ی ورود کارفرما به نمایندگی از او
  • اخذ مجوز کار برای استعدادهای خارجی و همسرانشان
  • اخذ اجازه‌ی تحصیل برای فرزندان
  • همراه سازی کارفرما از طریق قوانین مربوط به استخدام کارکنان خارجی موقت
  • تماس با یک شبکه‌ای کامل از متخصصین برای کمک به پیوستن موفقیت‌آمیز شما قبل، حین، و بعد از آمدن به کانادا

انتقال کارمندان خود به کانادا

کارمندان آی تی

فرانسه زبانان

استخدام متخصصان از یکسری کشورهای خاص

کاربلدان جوان 18 تا 35  سال

استخدام کارمندان از طریق کار

ایجاب توسط کارفرما